Jumaat, 10 Februari 2012

UMNO, PAS DAN ASSOBIYAH

CINTA DAN ASABIYAH Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah:“Adakah termasuk perbuatan asabiyyah apabila seseorang itu mencintai bangsanya?” Rasulullah menjawab:“Tidak,tetapi asabiyyah itu ialah orang yang menyokong (menolong) kaumnya melakukan kezaliman”. (Direkod oleh Abu Daud dan Ibnu Majah) Dalam kesempatan yang lain,Rasulullah berkata kepada umat Islam tentang “sebaik-baik manusia” adalah yang menolong bangsanya untuk berjaya.Hadis ini direkod oleh Imam Abu Daud dalam buku Al Adab dari sahabat Syuraqah Bin Malik: “Sebaik-baik kamu adalah orang yang membela kaumnya selama tidak terlibat dalam perkara dosa” Makna yang sama dikuatkan lagi ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukum membantu kezaliman yang dilakukan oleh bangsa sendiri.Imam Al Bukhari merekodkan dalam bukunya Adabul Mufrad dengan tajuk “Cinta Seseorang Kepada Kaumnya” kisah di bawah: Seorang wanita yang dipanggil Fusailah berkata:“Aku mendengar ayahku bertanya kepada Rasulullah:“Wahai Rasulullah, apakah termasuk asabiyah apabila seseorang membela kezaliman yang dilakukan oleh kaumnya?” Rasulullah menjawab:“Ya”. Dalam hadits diatas menunjukkan para sahabat memahami bahawa menolong kaum sendiri merupakan sebuah tuntutan agama sehingga mereka terfikir apakah membela bangsa sendiri dalam perkara kezaliman juga dituntut oleh Islam.Tetapi mereka diingatkan oleh Rasulullah bahawa menolong dan membela bangsa atvas sesuatu kezaliman merupakan perkara yang dilarang dan ia disebut sebagai asabiyah. Kerana menolong kaum sendiri dalam perkara kemaksiatan dan dosa adalah perbuatan haram,yang dimisalkan oleh Rasulullah dengan sebuah analogi yang cukup menarik: “Perumpamaan orang yang membela kaumnya atas kesalahan ialah seperti seekor unta yang terjun ke dalam sumur sedang ekornya ditarik keluar” (Direkod oleh Ahmad) Sumber : Rakan Facebook Saya